اخبار داخلی

اخبار

تقدیر از مدیر فنی شعبه استان گلستان گروه دارویی یاسین

تقدیر از مدیر فنی شعبه استان گلستان گروه دارویی یاسین

    در اولین جلسه ستاد توزیع دارو استان گلستان در سال 96 از مسئول فنی شرکت داروگستر یاسین، دکتر اسماعیل کاوه، تقدیر به عمل آمد. در این جلسه به پاس عملکرد مطلوب، نظارت، حضور فعال و مستمر و کنترل کیفی فعالیت های شرکت دارو گستر یاسین از ایشان قدر دانی و تشکر شد. بدینوسیله موفقیت ایشان را تبریک عرض نموده و آرزومندیم در سایه تجارب ارزنده ایشان و سایر همکارانمان در مجموعه، شاهد موفقیت و پیشرفت روزافزون گروه...

ادامه خبر